Förbättrat företagsklimat i kommunen

(Pressmeddelande 180515) Företagsklimatet har blivit bättre inom en rad olika områden, visar resultatet från den enkät som Svenskt Näringsliv genomfört om företagsklimatet i landet.

Idag kom svaren på Svensk Näringslivs enkät om företagsklimatet i Sverige. Alvesta kommun förbättrar det sammanfattande omdömet och ligger nu precis över Sverigesnittet. På frågorna i enkäten förbättrar vi oss inom alla områden jämfört med föregående år förutom då det gäller Tele- och IT-nät och tillgången på kompetens för företagen. Störst förbättring på frågorna gjordes kring dialogen med kommunledningen, allmämnhetens attityder till företagande, konkurrens från kommunen, media och kommunens attityder och service till företagen.

– Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra vår service, dialog och kommunikation med näringslivet i kommunen och det är ett lånsiktigt arbete. Vi har en tydlig uppåtgående trend men hade en liten dipp förra året efter att ha förbättrat oss tredje mest i Sverige året innan, säger Ola Agermark, näringslivsansvarig på Alvesta Kommun.

– Under 2012-2014 försämrades resultatet inom ett antal områden, vilket sammanföll med att kommunen under den tiden inte hade någon som ansvarade för näringslivsfrågorna. Jag tror att det är viktigt att det finns någon inom kommunerna som håller ihop företagens intressen och relationer med kommun. Vi har flera nya tankar på gång för att ännu mer förbättra servicen, dialogen och informationen med näringslivet.

– Vi vet genom våra företagbesök att många företag i dag, har mycket svårt att hitta kompetent arbetskraft.  Och därför jobbar vi nu tillsammans med länets andra kommunerna och Regionen i länet med olika åtgärder. Ett projekt som pågår är ”Kompetens i kronoberg”, där vi försöker höja kompetensen i företagen och inom Alvesta kommun är det 8 företag som deltar.

– Det känns positivt att omdömet just när det gäller dialogen med kommunledningen har förbättrats. Det är vår ambition att ha en bra relation med företagen och lyssna på deras synpunkter och det är något som vi jobbar långsiktigt med. Glädjand är också att vi ser en förbättring när det gäller vår service, säger Per Ribacke, kommunstyrelsens ordförande.

Kontaktinformation
Ola Agermark, näringslivsansvarig 0733-26 73 05
Jonas Tenje, kommunikatör, 0472 151 92

För mer information om undersökningen se;
www.foretagsklimat.se