FNs internationella toalettdag

Måndag 19 november är FNs internationella toalettdag då sanitetsproblem uppmärksammas runt om i världen. I Sverige har vi tillgång till både toaletter och rent vatten, men vi måste bli bättre på att ta hand om det vi har.

En av de viktigaste frågorna i vårt land är att vi ibland spolar ner saker som inte ska spolas ner. Hushållspapper, mediciner, hygienartiklar som örontops med mera. På Svenskt Vattens webbplats står det såhär; 

Vad ska spolas ner i toaletten?
Kiss, bajs och toalettpapper är det enda som ska spolas ner i toaletten.

Vad ska inte spolas ner? 
Allt annat.

Läs mer om Världstoalettdagen på;
http://www.svensktvatten.se/fakta-om-…/…/varldstoalettdagen/