Fler bostadsrätter på gång i kommunen

På senare tid har intresset för att bygga bostadsrätter i Alvesta ökat avsevärt. På tre platser runt om i Alvesta centrum planeras det nu för byggnation av bostadsrätter. Det rör sig både om bostäder i flerbostadshus och bostadsrätter i småhus eller radhus.

Sedan flera år har byggnationen i Alvesta kommit igång med en bra takt, men bostadsrätter är något som länge har efterfrågats.

- Det finns en marknad för bostadsrätter i Alvesta, det visar marknadens stora efterfrågan på mark, tydligt. Denna upplåtelseform behövs för en fungerande bostadsmarknad, säger Magnus Wigren, samhällsbyggnadschef.

- Sedan några år tillbaka har det byggts en hel del villor och lägenheter i flerbostadshus, men det har rört sig om äganderätter eller hyresrätter. Nu är dock ett 100-tal bostadsrätter på gång i Alvesta, vilket gläder David Johansson, ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Detta visar tydligt att det finns en efterfrågan av olika boendeformer i Alvesta och det är glädjande att det nu ska börja byggas bostadsrätter och dessutom i olika hustyper.

De aktuella och just nu pågående projekten innefattar bland annat ett 10-tal bostadsrätter av radhuskaraktär i Spåningslanda, ett 70-tal bostadsrätter i flerbostadshus av högre karaktär vid sjön Salen och ett 30-tal bostadsrätter i flerbostadshus av lägre karaktär vid Pilgatan, norr om centrum i Alvesta.

Kontaktinformation
David Johansson, ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden
Magnus Wigren, chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jonas Tenje, pressansvarig, 0472- 151 92

eller kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information.