Extra utvecklingsbidrag till Huseby bruk

Alvesta kommun och Växjö kommun har tagit fram ett förslag på ett extra utvecklingsbidrag på tre miljoner kronor till besöksdestinationen Huseby Bruk.

- Huseby är ett av regionens absolut viktigaste besöksmål med tusentals besökare varje år.
Pandemin har inneburit stora utmaningar för Huseby Bruk och trots en mängd insatser för att minska kostnaderna och ställa om verksamheten, ser vi att det behövs nya resurser för att Huseby ska fortsätta blomstra, säger Per Ribacke (S), kommunstyrelsens ordförande i Alvesta kommun.

 - Huseby är en unik bruksmiljö med en unik historia som vi ska både bevara och utveckla. Huseby bruk ska fortsätta vara ett centrum för vår gemensamma lokala historia samt skogens och sjöarnas betydelse för vår tillväxt och utveckling, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun.

Huseby bruks publika verksamhet drivs av Huseby Bruk AB, som är ett kommunalt bolag som ägs av Alvesta och Växjö kommun. Kommunerna har nu kommit överens om att tillsammans anslå 3 000 000 kronor extra till Huseby Bruk för att nå målen i den utvecklingsplan som finns för 2021-2026. För Växjö kommun innebär det 30 procent av det totala tillskottet vilket motsvarar 900 000 kronor. För Alvesta kommun innebär det 70 procent vilket motsvarar 2 100 000 kronor.

För mer information och intervjuer:

Per Ribacke (S), 0472 150 15
Anna Tenje (M), 070-983 44 16

Om Huseby bruk:
Huseby Bruk förvaltas av Statens Fastighetsverk. Den publika verksamheten drivs av Huseby Bruk AB, ett kommunalt bolag som ägs av Alvesta och Växjö kommun. Den sista privata ägaren Florence Stephens testamenterade Huseby Bruk till staten vid sin bortgång 1979. Sedan 1982 är Huseby ett publikt besöksmål som bedriver verksamheten i frökens anda enligt uppdraget i testamentet.