ESF-projektet Sammansatt problematik i Kronobergs län

Sammansatt problematik i Kronobergs län (SPiK) är ett samverkansprojekt som finansieras med stöd från Europeiska socialfonden (ESF). Projektets ska leda till att fler kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

Projektägare är Växjö kommun, med Arbetsmarknadssamverkan som styrgrupp. Samverkande parter i projektet är Alvesta, Tingsryd, Lessebo, Uppvidinge, Älmhult och Ljungby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Samordningsförbundet Värend. Projektet genomförs under perioden 3 augusti 2020 till och med 31 december 2022. Det operativa deltagararbetet pågår under perioden 1 februari 2021 till och med 31 oktober 2022.

Till projektet kan deltagare 18-64 år som finns inom kommunens försörjningsstöd, inom arbetsförmedlingens program eller Försäkringskassans aktivitetsersättning anvisas. Alvesta kommun har valt att särskilt nyttja projektarbetet för individer med missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa.

Kontakta Anne-Louise Nilsson eller Katarina Landin för mer information.

anne-louise.nilsson@vaxjo.se , 0470-41567

katarina.landin@alvesta.se , 0472-15224