En vecka fri från våld

En vecka fri från våld

I Alvesta kommun pågår hela tiden ett arbete för att förebygga våld i samhället och i nära relationer. Under kampanjveckan ”En vecka fri från våld” ger vi det arbetet extra uppmärksamhet.

– I Alvesta ska det vara nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld, säger Per Ribacke (S), kommunstyrelsens ordförande.

Flera aktiviteter i länet

”En vecka fri från våld” pågår mellan den 20–26 november och är ett nationellt och gemensamt initiativ skapat av organisationerna MÄN och Unizon, med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, landets länsstyrelser och SKR (Sveriges kommuner och regioner). I Kronobergs län arrangeras flera aktiviteter under veckan för att sprida kunskap om våld i nära relationer. Du hittar det fullständiga programmet här: En vecka fri från våld, 2023 | Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se)

Satsning på förebyggande arbete

Alvesta kommun har de senaste två åren satsat extra medel på att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och planerar att fortsätta med det även framöver. Pengarna har hittills bland annat gått till att förstärka personalresurser som arbetar med målgruppen och till att utbilda fler medarbetare i kommunen inom våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor, samt fortbildning för handläggare som arbetar med målgruppen. Målet är också att skapa en gemensam handlingsplan inom kommunkoncernen för arbetet mot våld i nära relationer.

– Vi måste öka samarbetet mellan samtliga kommunala förvaltningar och bolag. Det kan handla om allt från möjligheten till bostad till information om hjälp, säger Thomas Haraldsson (C), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Alvesta kommun samverkar även i Barnahus Kronobergs län med insatser för barn som har utsatts för eller varit vittne till våld, samt Familjefrid Kronoberg dit både barn och vuxna kan söka hjälp för våld eller hot i nära relation.

Vill du veta mer om stöd och hjälp till våldsutsatta, våldsutövare eller barn som upplever våld hittar du information här: Alvesta - Våld i nära relationer

Det här gör Alvesta kommun under kampanjveckan:

  • Deltar i Länsstyrelsen Kronobergs olika aktiviteter.
  • Informerar och diskuterar på högstadieskolorna samt Allbo lärcenter kring våld i nära relation.
  • Sprider information till olika kontaktpersoner inom vårdcentral, tandvård mfl.
  • Lyser upp vattentornet i orange och bär band i samma färg, tillverkade av personer inom daglig verksamhet.
  • Skyltar med böcker inom ämnet på biblioteken. På biblioteket i Alvesta kommer även organisationen MÄN att ha ett informationsbord, samt vara på plats tisdagen den 21 november klockan 17.00-18.30 för att informera om sin verksamhet.