En vecka fri från våld! - orange week

Under vecka 47 pågår ”En vecka fri från våld” som är ett nationellt initiativ skapat av organisationerna Unizon och MÄN. Under veckan inträffar även FN´s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor – Orange day.

Ett Kronoberg fritt från våld

Detta uppmärksammas i Kronobergs län genom att lysa upp länet i färgen orange. Under veckan arrangeras flera aktiviteter för att sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Se fullständigt program här ,

Även i Alvesta kommun pågår aktiviteter under denna vecka. Vi kommer bland annat att besöka de största företagen i kommunen samt besöka vårdcentraler och andra platser för att kunna nå ut till medborgarna med information. Alvesta kommuns arbete mot våld i nära relationer pågår inte bara denna vecka, utan varje vecka året om. På förvaltningen för arbete och lärande finns personal med särskild kompetens att möta personer utsatta för våld i nära relation, personer som utövar våld mot närstående och för barn som lever i familjer där våld förekommer, för att kunna ge stöd och hjälp för att våldet ska upphöra.

Arbetet mot våld i nära relationer innebär också att personal utbildas för att våldet lättare ska upptäckas och metoder och arbetssätt utvärderas för att kunna ge det bästa stödet och hjälpen. Vill du veta mer om stöd och hjälp till våldsutsatta, våldsutövare eller barn som upplever våld finns mer information på Alvesta kommuns hemsida, under ”omsorg & stöd”, våld i nära relationer 

Du är även välkommen att höra av dig till socialsekreterarna som arbetar på enheten våld i nära relation som nås via kommunens växel 0472-15000.