Eldningsförbud upphör

Länsstyrelsen har beslutat att häva eldningsförbudet i Kronobergs län. Förbudet upphör att gälla från och med fredag 5 juli 2019 klockan 10.00.

SMHI:s prognoser för de kommande dagarna anger att det är låg brandrisk att vänta.

Även om eldningsförbudet nu hävs för den här gången, vill vi ändå uppmana till försiktighet vid eldning i skog och mark.

Att hålla elden under uppsikt och att släcka ordentligt efter sig är viktigt.
Här kan du läsa mer om vad som gäller. https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Eldning/