Efter vaccination - fortsätt följ de allmänna råden

Vaccinationen mot covid-19 är ett viktigt verktyg i arbetet med att minska antalet sjuka i covid -19 och kan bidra till att bromsa smittspridningen.

Sköterska med kanyl

(Bild av Alex Hall för Region Kronoberg)

Vaccinationerna förväntas att i samverkan med de andra åtgärderna få ner smittspridningen. Det behövs fortfarande mer kunskap om i vilken utsträckning vaccinationerna bidrar till minskad smittspridning därför behöver vi än så länge fortsätta följa de allmänna råden: stanna hemma vid symtom, håll avstånd till andra och tvätta händerna ofta.

Besök på särskilda boenden för äldre får göras så länge inget förbud på boendet har införts. Detta ska fortsätta ske, även om de boende är färdigvaccinerade, under säkra former och i enlighet med boendets besöksrutiner. 

Om du har haft covid-19 är det troligt att du har mindre risk att bli smittad och att smitta andra under en tid efter du haft infektionen. Trots detta är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens råd för att minska risken för smittspridning.

Mer information på folkhälsomyndigheten.se
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/information-for-dig-om-vaccinationen/efter-vaccinationen--fortsatt-folja-de-allmanna-raden/