Earth hour 25 mars

Den 25 mars mellan 20.30-21.30 släcker vi tillsammans lampor för att sätta extra fokus på hur klimatförändringarna och den snabba förlusten av biologisk mångfald hotar vårt samhälle, ekonomi och välfärd. Vi människor är helt beroende av naturen för vår överlevnad.

Vad händer i Alvesta kommun

  • Under Earth hour släcker vi ner kommunhuset, biblioteken, vattentornet och hagarondellen

  • Vi släcker inte ner i parker och på gator i kommunen, på grund av att kommunen prioriterar trygghetsarbetet där det ingår att belysa mörka platser i kommunen.

  • Undervisningen i skolorna runt om i kommunen arbetar, tillsammans med eleverna, med frågor kring klimat och biologisk mångfald på olika sätt. 

  • Du kan hämta ängsfröpåsar i kommunens bibliotek och reception under vecka 12-13
  • Den 26 mars kl.14 går barn- och familjeföreställningen Sopor med teatergruppen Trupp Trunk i Folkets hus, Alvesta. Pris 50 kr. Läs mer här: SOPOR | Visit Alvesta
  • På vår facebooksida delar vi information om vad du kan göra under Earth Hour veckan och under Earth Hour timmen.

Vad kan man göra som privatperson?

Ge dig själv ett eller fler miljölöften under 2023. Exempelvis minska matsvinn, äta växtbaserat, flyga mindre, återbruka mer, plantera växter/äng för gynna pollinatörer, källsortera, minska nyköp, handla begagnat. 

Mer inspiration hittar ni här: Så kan du delta i Earth Hour - Världsnaturfonden WWF