Samråd om förslag till detaljplan

Förslag till detaljplan för del av Alvesta 14:56 (Kulturen) Samrådstid: 2018-02-26 – 2018-03-19.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostads- och centrumändamål genom förtätning i ett attraktivt och centralt läge i Alvesta tätort.

Läs mer om planförslaget här.