Distansutbildning avslutas

Eleverna vid Grönkullaskolan och Hagaskolan återgår imorgon, tisdag 18 maj, till närundervisning det vill säga att eleverna återgår till skolan. Eleverna vid Mohedaskolans högstadium och Prästängskolans samtliga elever återgår på onsdag, 19 maj, till närundervisning och ska alltså återgå till skolan.

Den drygt veckolånga distansutbildningen upphör därmed