Detaljplaner utställda för granskning

Förslag till detaljplan för Grimslövs bussterminal respektive för Mäster Skölds väg i Moheda är utställda för granskning.

Mer information på respektive plansida (se länkar nedan);

Detaljplan för del av Grimslöv 1:122 (Grimslövs terminal)
granskningstid 2019-10-25 - 2019-11-15

Detaljplan för del av Moheda 4:206 (Mäster Skölds väg)
granskningstid 2019-10-30 - 2019-11-20