Detaljplaner utsända för samråd

Förslag till detaljplan för del av Gröna gatan i Alvesta och förslag till detaljplan för Moheda 3:9 är utsända för samråd.

Mer information på respektive plansida (se länkar nedan);

Detaljplan för del av Alvesta 15:1 (Gröna gatan) samrådstid 2019-11-29 - 2019-12-20

Detaljplan för del av Moheda 3:9 m.fl. samrådstid 2019-11-29 - 2019-12-20