Detaljplan utställd för granskning

Förslag till detaljplan för Grimslöv 10:88 m.fl. i centrala delarna av Grimslöv är utställd för granskning.

Granskningstiden är 2020-05-13 - 2020-06-03. Mer information och handlingar på sidan: https://www.alvesta.se/Bostad--Miljo/Fysisk-planering/Pagaende-planer/grimslov_10_88/