Detaljplan utställd för granskning

Förslag till detaljplan för del av Alvesta 14:1 m.fl. (Tingsbacken-Smedsgård) i Alvesta tätort är utställd för ny granskning.

Mer information på plansida (se länk nedan);

Detaljplan för del av Alvesta 14:1 m.fl. (Tingsbacken-Smedsgård)
granskningstid 2019-11-04 - 2019-11-25