Detaljplan för etapp 3 i Spåningslanda antagen

Alvesta tätort växer och nästa utbyggnadsområde har nu antagits av samhällsbyggnadsnämnden. Detaljplan för Spåningslanda etapp 3 omfattar 120 000 kvm bostadsmark och 85 000 kvm mark för handel, kontor och verksamheter. En utbyggnad möjliggör cirka 100 stycken bostäder i småhus och 200 lägenheter i flerbostadshus.

- Tidigare etapper i Spåningslanda har byggts ut mycket snabbt och det är därför glädjande att nu kunna ha mark förberedd även för kommande år, säger ordförande i samhällsbyggnadsnämnden David Johansson.

- Vi ser även till att ha mark i skyltläge längs med väg 25 och 27 och i direkt anslutning till Alvestas bostadsområden. Här finns förutsättning för handel och kontor eller verksamheter som både har goda kommunikationer och närhet till de boende i Alvesta, fortsätter David Johansson.

Många har redan visat intresse för tomter i området, som har god tillgänglighet till kollektivtrafik och endast en kilometer till Alvesta station. Men området har också friluftsområdena Hanaslövsområdet och Spånenområdet in på knuten.

Det krävs en arkeologisk utredning och projektering av gator och mark innan en utbyggnad kan ske och tomter kan säljas. Ambitionen är att tillgängliggöra tomterna så snart som möjligt, eftersom Alvesta kommun har bostadsbrist och intresset av att bygga är stort.

Kontaktinformation
David Johansson, ordförande samhällsbyggnadsnämnden, tfn. 0702 544 488
Magnus Wigren, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen, tfn. 0472 150 68
Jonas Tenje, pressansvarig 0472 151 92