Dags för vårsopning

Dags för vårsopning

Nu är det dags att förbereda dig för sopning av våra gång- och cykelvägar samt övriga vägar som har grusats under vintern.

Vi kommer starta vecka 13 och vi förväntas vara klara i alla orter vecka 20.

Turordning

Alvesta, Hjortsberga
Moheda, Torpsbruk, Lidnäs
Vislanda, Grimslöv, Torne, Lönashult

Tack för att du underlättar sopningen genom att:

  • Sopa ut sanden i strängar en bit från tomtgränsen, undvik högar då dessa är svåra att sopa upp.
  • Undvika att parkera på gatan när sopningen pågår
  • Beskära träd och häckar som hänger ut över gång- och körbanor

Inför sopningen tänk på att underlätta vår framkomlighet genom att hålla häckar och annan växtlighet enligt våra riktlinjer. Ta del av riktlinjerna "Klipp häcken".  

Mer information

Kontaktcenter, telefon: 0472-150 00, e-post: kommunen@alvesta.se