Dags för vårsopning!

Nu är det dags att förbereda dig för sopning av våra gång- och cykelvägar samt övriga vägar som har grusats under vintern.

Tydligt vårtecken!

Preliminära datum för sopning:

Vecka 13-16 Alvesta Hjortsberga
Vecka 16-18 Moheda, Torpsbruk, Lidnäs
Vecka 18-19 Vislanda, Grimslöv, Torne, Lönashult 

Tidsförskjutningar kan uppstå på grund av regn eller snö.

Tack för att du underlättar sopningen genom att:

  • Sopa ut sanden en bit från tomtgränsen
  • Undvika att parkera på gatan när sopningen pågår
  • Beskära träd och häckar som hänger ut över gång- och körbanor

Inför sopningen tänk på att underlätta vår framkomlighet genom att hålla häckar och annan växtlighet enligt våra riktlinjer, se länken/bilaga Klipp häcken

Mer information
Ring kommunens växel på telefonnummer 0472-150 00