Covid-19 inom äldreomsorgen

Vi kan konstatera att vi nu sammanlagt har tre dödsfall relaterade till covid-19 inom kommunen. Samtliga tre avlidna har varit omsorgstagare på det särskilda boende där vi i slutet av mars, hade vårt första upptäckta fall av covid-19 inom äldrevården.

Sedan vårt och Kronobergs läns första covid-19 relaterade dödsfall inträffade där i slutet av vecka 14 har alltså ytterligare två personer avlidit. På grund av den medicinska sekretessen får vi inte prata om vilket boende det gäller, men i nuläget finns det totalt ett 10-tal bekräftade covid-19 fall på boendet utspridda på ett par olika avdelningar.

Samtidigt som vi presenterar en ganska dyster bild av situationen, kan vi idag glädjande nog meddela att vi har vår första omsorgstagare på boendet som friskförklarats efter att ha haft covid-19. 

- Det är väldigt svårt att hindra spridningen av covid-19 men vi gör vårt bästa. Vi är medvetna om hur farligt coronaviruset är för den här målgruppen. Vi fortsätter att arbeta nära Region Kronoberg med bland annat smittskyddsfrågor samtidigt som vi internt arbetar för en minskad smittspridning genom vårdhygien, isolering och andra metoder, säger Arnold Lennartsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Tyvärr finns det nu också ett bekräftat fall av covid-19 inom ytterligare ett av våra särskilda boenden i kommunen. Ett flertal provtagningar har utförts på övriga omsorgstagare och dessa har hittills varit negativa för covid-19. Vår förhoppning är att kunna stoppa vidare spridning.

Det totala antalet smittade i covid-19 varierar över tid, men just nu har vi mellan 10 - 15 bekräftade fall av covid-19 inom äldreomsorgen i hela kommunen. 

­Om vi tittar på virusets spridning och dess effekter är det sannolikt att det kommer att bli fler sjuka innan det vänder och blir bättre. Samtidigt som dödsfallen och utvecklingen på något sett har varit väntad, hoppas vi på en vändning till det bättre.

- Vi har jobbat för och arbetar vidare på att hålla viruset utanför våra verksamheter, säger Anneli Loberg, chef för omsorgsförvaltningen.

- Även om det är tyngre just nu finns det personer inom vår äldreomsorg som varit sjuka i covid-19, men som nu börjat tillfriskna och det känns mycket bra.

Kontaktinformation
Anneli Loberg, chef för omsorgsförvaltningen. Tfn växel. 0472 - 150 00
Arnold Lennartsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Tfn växel.  0472 – 150 00
Jonas Tenje, pressansvarig, tfn 0472 – 151 92