Coronastöd till föreningslivet

Efter beslut i kommunstyrelsen har Kultur- och fritidsförvaltningen fått pengar att fördela för att kunna stötta föreningslivet i sviterna av covid-19. Möjlighet finns nu för föreningar som påvisar ett akut behov av stöd likviditetsmässigt att ansöka om stöd.

Efter beslut i kommunstyrelsen har Kultur- och fritidsförvaltningen fått pengar att fördela för att kunna stötta föreningslivet i sviterna av covid-19.

Möjlighet finns nu för föreningar som påvisar ett akut behov av stöd likviditetsmässigt att ansöka om stöd. Om er förening är i behov av detta stöd, gör då följande för att söka:

- Beskriv föreningens nuläge och skicka med ekonomisk rapport per 1 september 2021.

- Beskriv specifikt hur coronapandemin har påverkat er nuvarande ekonomiska situation.

- Ange vilka andra bidrag föreningen sökt samt vilka ni fått beviljade.

- Beskriv hur ni kommer använda eventuellt tillfälligt stöd och ange vilken konsekvensen skulle bli vid uteblivet stöd.

- Ange vilken summa ni ansöker om i tillfälligt stöd.

Skicka in er ansökan inklusive ekonomisk rapport via e-post till simon.lundqvist@alvesta.se senast 22 oktober 2021. Märk mejlet ”Ansökan tillfälligt föreningsstöd med anledning av covid-19”.