Coronasituationen januari 2022

Pandemin har tagit ny fart och vi måste alla hjälpas åt med att minska smittspridningen av Covid-19.

  • Håll avstånd till andra. 2 meter och inomhus 1 person per 10 kvm.
  • Var noggrann med handhygien.
  • Stanna hemma om du är sjuk.
  • Följ folkhälsomyndighetens vaccinationsrekommendationer.

Om någon i hushållet är sjuk – Stanna hemma alla!
Om någon i ett hushåll har konstaterad Covid-19 ska övriga i familjen stanna hemma i sju dagar.
Det gäller oavsett om man har symtom eller ej. Har man symtom ska man testa sig, annars inte.

Testa dig bara om du har symtom!

Om man uppvisar symtom ska man testa sig men har man inga symtom så har Region Kronoberg meddelat att man inte ska testa sig. Orsaken är en väldigt stor belastning på de som genomför analyserna av proverna.

Konsekvenser för den kommunala verksamheten
Det ansträngda läget påverkar den kommunala verksamheten på olika sätt. De olika förvaltningarna informerar sina målgrupper om eventuella förändringar. Inom Kultur- och fritidsförvaltningen har man tvingats begränsa antalet besökare till exempelvis Virda bad- och sportcenter.
Utbildningsförvaltningen informerar elever och målsmän genom sina kanaler och det kan till exempel vara så att man stänger ner klasser och skolor tillfälligt, då personalen och eleverna inte räcker till. Omsorgen informerar sin personal och sina brukare. De har nu stängt olika typer av gemensamhetsutrymmen på de särskilda boendena för att minska smittspridningen.

Då antalet smittade ökar i väldigt snabb takt är risken stor att de personella resurserna inte kommer att räcka till för att den kommunala verksamheten ska kunna bedrivas som vanligt.

Aktuell information hittar du alltid på Folkhälsomyndighetens webbplats:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/