Coronapandemins påverkan på näringslivet i Alvesta kommun

Mellan 10 och 30 september genomförde Alvesta kommun en undersökning om hur det lokala näringslivet i kommunen påverkats av coronapandemin. Enkäten gick ut till cirka 500 företag via e-post och 133 svarade på den.

Det finns flera överraskande bra resultat att lyfta fram i enkäten trots de tuffa tider som näringslivet nu går igenom. Många företag har sett sin omsättning minska, men så många som 23% har haft en omsättningsökning under perioden februari-augusti som enkäten avser.

Hela 82 % av företagen svarar att de inte har permitterat någon personal under perioden och 92% att de inte ser att de kommer att varsla eller permittera någon personal under det närmaste halvåret.
I enkäten frågades också om vilka behov av kompetens företagen har och hur Alvesta Kommun och näringslivet kan samverka ännu bättre framöver.

-  Det är flera förvånande resultat i enkäten, på ett positivt sätt. Vi har haft mycket kontakt med näringslivet om hur det ser ut hos dem och reaktionerna på de olika stödåtgärder som kommit. Känslan har varit att det har sett ganska ok ut på många håll, medan en del företag har drabbats otroligt hårt. Vi kände att vi behöver få en bättre bild över hur det ser ut i näringslivet och hur vi kan dra lärdomar av vad som skett nu inför framtiden, säger Ola Agermark, Näringslivsansvarig på Alvesta Kommun.

- Det som kanske mest förvånar är att en stor andel inte har permitterat någon personal och att så många som 23%, nästa vart fjärde företag, planerar att nyanställa inom det närmaste halvåret vilket ger hopp. Vi vet sedan tidigare att vi har fantastiska företag i kommunen och har sett att vi har många välskötta företag, vi har en högre medelålder på företagen än genomsnittet för företag i Sverige, vilket tyder på en bra överlevnadsförmåga. Samtidigt vet vi att en del företag nu har det mycket kämpigt och går igenom en kris där man kämpar för sin överlevnad fortsätter Ola Agermark.

Resultatet av enkäten

Kontaktinformation
Ola Agermark, Näringslivsansvarig. 0472 155 00
Jonas Tenje, pressansvarig. 0472 151 92