Belysningsfel Hjortsberga

Felet påverkar delar av Hjortsberga och beror på ett kabelfel. Felet är anmält hos ledningsägaren och påverkar gatubelysningen.