Bedragare i farten

Just nu ringer bedragare, inte ont anande invånare och försöker lura sig till ”affärsuppgörelser” eller tillträde till deras bostad.

Metoden är att de ringer upp och säger typ; ”Du har beställt sotning och då dyker vi upp på onsdag, som vi har bestämt” …eller någonting liknande. Det kan också vara att det gäller spolning av ledningar, rensning av ventilation med mera. Denna verksamhet är inte bara ohederlig utan också olaglig och bör polisanmälas.

Vi vill uppmana till försiktighet och att polisanmäla denna typen av händelser. Ring Polisen på 114 14 eller läs mer på polisen.se