Bättre bemötande och tillgänglighet i Alvesta kommun

Kvalitetsundersökningen Insikt visar att företagare är mycket nöjda med sin kontakt med kommunen när det gäller bemötande och tillgänglighet vid frågor om bygglov och miljö- och hälsoskydd. Betygen för helåret 2019 har ökat med ett rejält kliv.

- Det är mycket glädjande att resultatet för bygglov samt miljö- och hälsoskydd med det så kallade NKI-måttet ligger på 84 respektive 85 för bemötande och tillgänglighet 77 och 83. Ett av kommunens mål är att ge näringslivet de bästa möjliga förutsättningarna för att etablera, utvecklas och växa i hela kommunen, säger Per Ribacke, kommunstyrelsens ordförande.

Sedan 2018 har nöjd-kund-indexet (NKI) förbättrats från nivån högt, som är mellan 70 – 80, till nivån över 80 vilket är ett mycket högt värde enligt NKI. Undersökningen handlar om flera kvalitetsfaktorer i kommunens arbete med myndighetsutövning gentemot företagare - tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet med mera. För att få oberoende och neutralitet sköts undersökningen på kommunens uppdrag av företaget Origo Group.

- Att betyget för bemötande för bygglov har förbättrats från 67 år 2018 till 84 förra året och miljö- och hälsoskydd numera har nått nivån 85, är ett gott kvitto på det arbete medarbetarna gjort inom området, säger Carola Gunnarsson, enhetschef bygg & miljö.

Kommunen har varit med i undersökningen i ett antal år och den här förbättringen 2019 avviker helt klart åt det positiva hållet, förklarar Kjell Rosenlöf, kanslichef.

- Det totala kommunindexet stärktes från NKI 72 till 73. Det innebär att vissa områden gått starkt framåt men vissa områden har fått en viss försämring och dessa områden behöver vi förbättra oss inom, avslutar Kjell Rosenlöf.

Kontaktinformation
Per Ribacke, KSO Tfn. 0472- 150 15
Carola Gunnarsson,enhetschef bygg & miljö. Tfn. 0472-152 92
Kjell Rosenlöf, Kanslichef. Tfn. 0472-150 39
Jonas Tenje, Kommunikationssamordnare, 0472 – 151 92