Bad- båt- och isvett

Lördag och söndag 9-10 februari kl. 11.00-13.00 på Virda bad och sportcenter

Under lördag och söndag 9-10 februari kommer Virda bad och sportcenter att sätta fokus på bad- båt- och isvett. Klockan 11:00 – 13:00 kommer vi att ha en instruktör/utbildare på plats, så du kan ställa frågor och få möjlighet att träna grunderna för livräddning.

Med hjälp av förebyggande arbete och mer kunskap, kan vi tillsammans skapa en säkrare miljö för oss alla. Vi hoppas och tror att denna viktiga kunskap, kommer att bidra till att vi räddar liv, både våra egna och andras.

Varmt välkommen!

/Kultur- och fritidsförvaltningen