Avstängning Länsmansbacken fr.o.m. v.49

Information om kommande ledningsarbete som förmodas ha hög påverkan på trafiken i östra Alvesta.

Med start v.49 kommer Alvesta kommun utföra arbete på vattenledningsnätet på Länsmansbacken mellan Kyrkorondellen och Källstigen.

Arbetet kommer att pågå i tre veckor. Gående och cyklister kommer kunna passera under arbetets gång. Motordrivna fordon hänvisas till Fornvägen.

Sträckan med röd markering kommer vara avstängd från vecka 49 t.o.m. vecka 51

Sträckan med röd markering kommer vara avstängd från vecka 49 t.o.m. vecka 51

Vid frågor gällande arbetet kontakta Fredrik Karlsson, fredrik.karlsson@alvesta.se, eller via telefon 0472-15195.