Avstängning i samband med spårarbete

Trafikverket utför under v.46 underhållsarbete på järnvägskorsningen i Länsmanbacken i Alvesta. Detta innebär att Länsmansbacken är avstängd mellan Lilla vägen och Källstigen mellan 13/11–17/11. Omledning av trafik via Lekarydsvägen och Fornvägen, gående och cyklister kan passera arbetsområdet.

Kartbild avstängning

Karta över avstängning