Åtgärder sätts in för att stötta företagandet i kommunen

Alvesta kommun vidtar nu nya åtgärder för att ge stöd och underlätta för det lokala näringslivet med anledning av Corona-pandemins negativa effekter. Situationen är ansträngd för många näringsidkare och situationen har också förvärrats den senaste tiden.

Till följd av spridningen av coronaviruset har flera företag i kommunen drabbats hårt. Alvesta kommun kommer därför att tillsammans med de kommunala bolagen att på olika sätt, försöka hjälpa och stötta företagarna. Dessa åtgärder genomförs för att vi vill undvika konkurser, stora uppsägningar och därmed rädda jobben för våra kommuninvånare. Vår grundinställning är att vara så lyhörda, flexibla och kreativa som nöden kräver, inom våra befogenheter för att hjälpa och stötta det lokala näringslivet.

 - Situationen idag liknar den vi hade i våras och pandemin har fortsatt en stor negativ påverkan på många av våra företag i kommunen. Det är en exceptionell situation och vi behöver vara kreativa och genomföra vissa åtgärder för att rädda några av våra företag och jobben med dem. Det handlar om att göra det vi kan, inom vissa gränser, för att minimera skadorna för våra företagare och stötta våra lokala näringsidkare. Vi har tidigare genomfört ett antal åtgärder för att hjälpa dem, nu inför vi några till och vi får fortsätta att försöka hitta ännu fler smarta lösningar, säger Per Ribacke (S), Kommunstyrelsens ordförande i Alvesta kommun.

- Många företag, främst små och medelstora, har av naturliga skäl inte de resurser och de ekonomiska medel som behövs för att snabbt kunna ställa om, eller stänga ner sin verksamhet under en obestämd tid. Vi har tidigare nämnt besöksnäringen som inkluderar hotell och restauranger som ett exempel på en bransch som har det extremt tufft. Sedan någon vecka tillbaka har beslut fattats att Huseby Bruk stängs ned för säsongen, där det normalt sett brukar vara julmarknad vid den här tiden på året och det är bara ett exempel. Nu behöver vi visa att vi står bakom de som kämpar, säger Thomas Haraldsson (C), Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.      

Här är några av de åtgärder vi kan erbjuda näringsidkare;
- Om kunden begär anstånd förlänger kommunen betalningstiden på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, sophantering, samt tillstånd och tillsyn. Det vill säga fakturor från Alvesta kommun och Alvesta Renhållnings AB.

- AllboHus Fastighets AB meddelar att det finns möjlighet till en viss hyresreduktion för de näringsidkare som är hyresgäster hos bolaget. Denna diskussion förs vid behov mellan bolaget och hyresgästen.

- Om kunden begär anstånd förlänger Alvesta kommun, Alvesta Utveckling AB och Allbohus Fastighets AB, betalningstider på hyra i lokaler för företag där de kommunala bolagen är hyresvärd.

- Det rådande läget med Corona (covid-19) kommer innebära en minskning/förändring i antalet planerade tillsynsbesök som sker under 2020. SBF Bygg & Miljö kommer att fortsätta sin verksamhet men tillsyn kommer att bedrivas under andra förutsättningar. Inkommande ansökningar, handlingar osv kommer att handläggas som vanligt men det kan tyvärr innebära något längre handläggningstider.

- Kommunen ser positivt på att låta restaurangernas uteserveringar vara öppna även under vintern och vara generösa med uteserveringarnas ytor.

- Kommunen ser också positivt på att erbjuda butiker att flytta ut försäljning på gatan under vintern utan avgift.

- I den mån det är möjligt att tidigarelägga olika investeringar.

Avslutningsvis vill vi uppmana alla att stötta det lokala näringslivet. Samtidigt som vi alla måste följa Folkhälsomyndigheten allmänna råd. Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna med tvål och använd handsprit och sist men inte minst, håll avstånd till varandra!

Kontaktinformation
Per Ribacke, kommunstyrelsens ordförande, 0472 150 15
Thomas Haraldsson, kommunalråd, 0472 150 70
Ola Agermark, Näringslivsansvarig, 0472 150 50
Jonas Tenje, pressansvarig, 0472 151 92