Åtgärder sätts in för att stötta företagandet i kommunen

Alvesta kommun vidtar åtgärder för att ge stöd samt underlättar för det lokala näringslivet med anledning av Coronaviruset

Till följd av spridningen av coronaviruset drabbas flera företag i kommunen hårt. Alvesta kommun kommer därför att tillsammans med de kommunala bolagen att på olika sätt, försöka hjälpa och stötta företagarna. Det krävs kraftfulla och omedelbara åtgärder för att undvika konkurser, stora uppsägningar och därmed rädda jobben för våra kommuninvånare. Alvesta kommun sätter därför in flera åtgärder för att stötta företagen.

 - Ingen går oberörd genom den pågående kris Coronaviruset orsakat och våra företag är inget undantag. Detta är en exceptionell situation som kräver kreativa lösningar och vi behöver därför göra vad vi kan, för att minimera skadorna för våra företagare och stötta våra lokala näringsidkare. Vi börjar med dessa åtgärder och försöker på ett konstruktivt sätt i samverkan hitta fler smarta lösningar, säger Per Ribacke (S), Kommunstyrelsens ordförande i Alvesta kommun. 

- Många företag, främst små och medelstora företag, har av naturliga skäl inte de resurser och de ekonomiska medel som behövs för att snabbt kunna ställa om, eller stänga ner sin verksamhet under en obestämd tid. Besöksnäringen som inkluderar hotell och restauranger är bara ett exempel, på en bransch som har det extremt tufft just nu och vi behöver visa att vi står bakom dem, Thomas Haraldsson (C), Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.       

Inledningsvis sätter vi in följande åtgärder;

  • Om kunden begär anstånd förlänger kommunen betalningstiden på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, sophantering, samt tillstånd och tillsyn. Det vill säga fakturor från Alvesta kommun och Alvesta Renhållnings AB.

  • Om kunden begär anstånd förlänger Alvesta kommun, Alvesta Utveckling AB och Allbohus Fastighets AB, betalningstider på hyra i lokaler för företag där de kommunala bolagen är hyresvärd.

  • Det rådande läget med Corona (covid-19) kommer innebära en minskning/förändring i antalet planerade tillsynsbesök som sker under 2020. SBF Bygg & Miljö kommer att fortsätta sin verksamhet men tillsyn kommer att bedrivas under andra förutsättningar. Inkommande ansökningar, handlingar osv kommer att handläggas som vanligt men det kan tyvärr innebära något längre handläggningstider.

  • Är du företagare i kommunen och har frågor och funderingar kring kommunens arbete för företagare och näringsliv, kan du kontakta Ola Agermark som är Näringslivsansvarig vid Alvesta kommun på tfn. 0472 155 00 eller e-post; ola.agermark@alvesta.se.  


Kontaktpersoner
Per Ribacke (S), Kommunstyrelsens ordförande. Tfn. 0472 - 150 15
Thomas Haraldsson (C), Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. 
Tfn.0472 - 150 70      
Ola Agermark, Näringslivsansvarig 0472 - 155 00
Jonas Tenje, pressansvarig 0472 - 151 92