Åsnen hållbarhetspris

Åsnen vinner hållbarhetspris

Den internationella organisationen Green Destinations har tilldelat Destination Åsnen den högsta utmärkelsen, Platinum Award, i sitt program för hållbara destinationer.

Den internationella organisationen Green Destinations har tilldelat Destination Åsnen den högsta utmärkelsen, Platinum Award, i sitt program för hållbara destinationer. Ett samarbete som pågått i destinationen sedan 2019 och varje år har Åsnen varit på Top-100 listan i världen, över uppmärksammat hållbarhetsarbete.

 

- Det här är en utmärkelse att vara stolt över, säger Karin Nilsson som ansvarar för destinationsarbetet runt Åsnen. Det är många som bidrar till resultatet och det krävs en god samverkan för att en destination ska kunna utvecklas hållbart.

Granskningen för att få en utmärkelse omfattar cirka hundra punkter. Bland annat ska man ha en tydlig och hållbar organisation för destinationen. I övrigt granskar man områden som t.ex. natur- och kulturarvsvård, näringsliv, miljö och klimat. För att uppnå Platinum Award krävs att man uppfyller 90% eller mer av alla kriterierna. Ett exempel är hur destinationen uppmuntrar besökare att göra sin vistelse mer hållbar, vilket kan inkludera allt från att stimulera till att handla lokalt till att dricka kranvatten hellre än att köpa buteljerat.

– Utmärkelsen spelar stor roll, menar Karin Nilsson. Det blir allt viktigare för resenärer att välja hållbara destinationer samtidigt som det blir en stimulans för näringslivet och offentliga intressenter att ytterligare vässa sitt hållbarhetsarbete. På så vis drar vi fler ansvarsfulla besökare till området och det är viktigt att vi förvaltar vår natur och våra resurser på ett klokt sätt. Vi ska bruka utan att förbruka.

Inventeringen innebär att destinationen själv rapporterar och beskriver sitt arbete. Därefter granskas rapporten och slutligen besöker man destinationen för en revision och intervjuer med intressenter från till exempel Region Kronoberg, kommuner, företag och Länsstyrelsen i Kronobergs län. Utdelningen av utmärkelsen sker i Aten i samband med Green Destinations 2022 & Future of Tourism Summit och World Tourism Day den 27 september 2022.

Green Destinations är en världsomfattande organisation för hållbar turism som har utvecklat ett komplett bedömnings- och certifieringsprogram baserat på GSTC*-kriterier. Bakom står ett nätverk bestående av organisationer från hela världen som t.ex. Future of Tourism Coalition, Sustainable First m fl.

(*GSTC: Global Sustainable Tourism Council. GSTC hanterar de globala standarderna för hållbart resande och turism och fungerar som det internationella ackrediteringsorganet för hållbar turismcertifiering.)

Arbetet med utvecklingen av Destination Åsnen har möjliggjorts genom engagemang och samverkan med Alvesta, Tingsryd och Växjö kommuner, Leader Linné, Sydost Leader, Region Kronoberg och Destination Småland. Åsnens utveckling sker numera med Destination Småland som huvudman samt att Alvesta, Tingsryd och Växjö kommuner bidrar med aktivt engagemang och en basfinansiering. Det konkreta utvecklingsarbetet bygger på årliga handlingsplaner som beslutas i samråd med företagsnätverket o