Asfalteringsarbete Länsmansbacken 5-9 juli

På grund av asfalteringsarbete kommer Länsmansbacken vara avstängd för genomfart mellan Kyrkorondellen och ca 50 m söder om Högåsvägen den 5-9 juli. Motorfordonstrafik leds om via Gemlavägen-Spåningslandavägen-Fornvägen och omvänt. Följ orange vägvisning. Gång- och cykeltrafik kommer att kunna passera arbetsområdet.

Bild över sträcka som stängs av för genomfart av motorfordon i samband med asfaltering