Årets tömning av enskilda slambrunnar

Från vecka 12 kommer årstömningarna av slambrunnar påbörjas i Lönashultsområdet. Hjälp gärna vår tömningspersonal med att rensa tillfartsväg och området runt slambrunnen från exempelvis hängande grenar eller annan hindrande växtlighet. Markera gärna läget på slambrunnen med en käpp eller pinne om den är svår att upptäcka.

Om vår personal inte träffar dig vid tömningstillfället lämnas ett meddelande om när tömningen genomfördes vid slambrunnen.

Tömningen görs iår av Värends Miljö. 

Om ni har några frågor eller funderingar kring tömningen av er slambrunn kontakta Alvesta Renhållnings AB på telefon 0472-151 90 eller E-post arab@alvesta.se