Årets skolavslutningar

Den 12 juni är det skolavslutning. På grund av risken för smittspridning av coronaviruset kan vi inte genomföra skolavslutningarna som vi brukar göra, utan det kommer att vara lite annorlunda.

Det kommer inte att genomföras några avslutningar i kyrkan eller i andra större samlingslokaler. Vi kommer inte heller att bjuda in vårdnadshavare, släkt eller vänner till skolan i samband med avslutningarna.

Vi kommer att försöka göra en högtidlig och stämningsfylld avslutning i någon av de lokaler som eleverna normalt sett vistas i, tillsammans med den personal som de brukar träffa. Vår bedömning är att de som i vanliga fall träffar varandra i skolan, kan vara med på en gemensam avslutningshögtid. Ett litet ”utspring” kommer att anordnas för de elever i gymnasiesärskolan som tar examen i år.

För årets årskurs 9 ställs det traditionsenliga gemensamma firandet på Tyrolen in. I orterna Moheda och Vislanda kommer dock Kultur- och fritidsförvaltningen att anordna en kvällsaktivitet för niorna, företrädesvis utomhus. Det kommer även att anordnas aktiviteter för årskurs 9 i Alvesta tätort. Dessa aktiviteter anmäler man sig i förväg till då det bara finns 50 platser eftersom det är gränsen för storleken på folksamlingar.
Mer information om dessa aktiviteter kommer.

/Utbildningsförvaltningen