Arbete med att förnya avloppsledningar i Vislanda

Under vecka 36 kommer vi att förnya avloppsledningar i Vislanda. Detta kan innebära viss trafikpåverkan. Det kan också innebära att det kan lukta lite från avloppet.

Områden som berörs är vägarna, Jacobsgatan, Elnarydsvägen och Sockenvägen (skogsparti). Här kan det bli viss trafikpåverkan under veckan.

Eventuellt kan det även lukta lite plastigt från avloppet om man har tomma vattenlås i fastigheten. Lukten är inte farlig men kan lukta skarpt.