Alvesta skriver under deklarationen för en stark demokrati

Kommunstyrelsens ordförande Per Ribacke skriver under demokratideklarationen

Alvesta skriver under deklarationen för en stark demokrati

Alvesta kommun har undertecknat ”Deklaration för en stark demokrati” som är framtagen av kommittén Demokratin 100 år.

Genom att skriva under deklarationen åtar sig Alvesta kommun att verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet, arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin och att bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

– Alvesta kommun värnar om alla människors lika värde och rättigheter. Våra åtaganden i deklarationen går i linje med våra värderingar och vi lägger högsta vikt i att se till att demokratin främjas, förankras och försvaras varje dag. Demokratin utövas inte bara var fjärde år vid val, den är en viktig del av vår vardag.

– Det offentliga samtalet måste hållas vid liv, alla måste kunna och våga uttrycka sin åsikt. För att skapa en hållbar framtid behöver vi allas engagemang och allas röster behöver höras, säger kommunstyrelsens ordförande Per Ribacke.

2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Under 2020 och 2021 genomför regeringen därför en nationell kraftsamling "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati" för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden.

För att uppmärksamma initiativet ”Demokrati 100 år” och för att uppnå målsättningarna i deklarationen kommer Alvesta kommun att arrangera en demokrativecka 11 – 15 oktober med fokus på dialog, diskussion och reflektion kring demokratin.

Kontaktuppgifter

Per Ribacke, kommunstyrelsens ordförande 0472-150 15. per.ribacke@alvesta.se
Josefin Fägerås, kommunikatör, 0472-151 02. josefin.fageras@alvesta.se