Alvesta särskola byter namn till Capellaskolan

Alvesta särskola byter namn till Capellaskolan. Namnbytet ligger bra i tiden eftersom begreppet särskola kommer att tas bort och ersättas av anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Alvesta kommuns utbildningsnämnd har beslutat att godkänna att Alvesta särskola byter namn till Capellaskolan.

– Vi har under en längre tid funderat på att byta namn. Ingen annan av
kommunens grundskolor har sin skolform specificerat i sitt namn, säger Gunilla Rydén Carlsson, rektor på skolan.

Döpt efter en flerdubbel stjärna

Eftersom grupperna på särskolan redan idag har namn som är relaterade till rymden valde man att hitta ett skolnamn inom samma tema. Personalgruppen röstade fram namnet Capellaskolan med motiveringen är att Capella är en flerdubbel stjärna, alltså ett stjärnsystem.

Capella består av fyra komponenter. För skolan motsvarar de fyra komponenterna verksamhetens styrdokument för grundsärskolans kursplaner (ämne respektive ämnesområde), läroplanen för fritidshemmet samt gymnasiesärskolans individuella studieplaner. Dessa är bärande komponenter för elevernas utbildning.

Inkluderande namn

Från och med 1 juli 2022 kommer ordet särskola tas bort och ersättas av anpassad grundskola och anpasad gymnasieskola. Detta görs i hela Sverige.  Ordet har upplevts som otidsenligt och något som kan förstärka ett ”vi och dem-tänkande”.

– För oss är det viktigt att alla elever ska känna sig inkluderade, namnbytet är manifestation ur det avseendet, menar Fredrik Wärn, verksamhetschef.

Utifrån  barnrättsperspektivet kan skolan se att eleverna efter namnbytet ges en
större möjlighet att själva kunna välja att säga vilken skola de går på utan att behöva berätta att de går på särskola.

Kontakt

Gunilla Rydén Karlsson, rektor: gunilla.ryden.carlsson@alvesta.se, 0472-155 67
Fredrik Wärn, verksamhetschef: fredrik.warn@alvesta.se, 0472-155 30