Alvesta Renhållnings AB genomför kundundersökning

Hjälp oss att bli bättre, kundnöjdhetsmätning på gång. Nöjda kunder och god service är viktiga för oss och vi vill få en bild av hur du uppfattar avfallshanteringen i din kommun och hur du vill att avfallshanteringen ska förbättras.

Vi genomför en kundundersökning och bli därför inte förvånad om du är en av våra slumpmässigt utvalda kunder som fått en enkät i brevlådan. Din åsikt är viktig för oss och därför vill vi redan nu tacka för att du ägnar några minuter åt att besvara enkäten.

För att genomföra enkätundersökningen har vi tagit hjälp av företaget utredarna AB. Det är också de som besvarar eventuella frågor angående undersökningen. Kontaktuppgifter till företaget framgår i enkätens följebrev, som de som blivit utvalda att delta i kundundersökningen, kommer att få.  

Observera att information till de som deltar i kundundersökningen kommer att skickas ut under nästa vecka, vecka 48.  

Om du är en av de som har blivit utvald att delta i kundundersökningen, hittar du mer information om enkäten och hur det går till här;  https://www.alvesta.se/Bostad--Miljo/Avfall--atervinning/kundundersokning-2019/