Alvesta kommun ordnar duschmöjligheter i Lönashult

På grund av att en del grävda brunnar sinar i Lönashult har Alvesta kommun ordnat med duschmöjligheter i idrottshallen vid skolan.

Den som behöver använda sig av denna möjlighet kan låna en nyckel på Torsgården till idrottshallen. Nyckeln måste lämnas tillbaka på Torsgården direkt efteråt så att fler kan använda sig av den. Från klockan 16.00 fredag den 3 augusti ska nyckel finnas tillgänglig på Torsgården.