Alvesta kommun har företagen med bäst tillväxt i Kronoberg

Alvesta kommun får priset Bästa Tillväxt 2020 i Kronoberg. Varje år delar Syna ut priset Bästa Tillväxt till den kommun i varje län där företagen växer bäst. Syna granskar boksluten från alla svenska aktiebolag, och utmärkelsen går till den kommun som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.

Så sent som 2018 vann Alvesta kommunpriset Bästa Tillväxt och 2019 kom man tvåa i länet.

- Det är glädjande att det går bra för våra företag i kommunen säger Per Ribacke ordförande i kommunstyrelsen i Alvesta kommun. Samtidigt vet vi att många företag har det tufft just nu så vi är ödmjuka inför deras situation. Vi har många fina företag och de är en viktig del i kommunens utveckling framåt. Tillsammans med näringslivet kan vi flytta fram våra positioner ännu mer som en bra kommun att bo och verka i fortsätter Per Ribacke.

­- Det är viktigt att vi har starka och livskraftiga företag i kommun, då de är betydelsefulla för den ekonomiska stabiliteten. Därför är det positivt att våra företag fick det här priset i år, säger, Thomas Haraldsson, Kommunstyrelsens förste vice ordförande.   

-Vi har fantastiskt skickliga företagare i kommunen säger Ola Agermark näringslivsansvarig på Alvesta kommun. Utmärkelsen är ett kvitto på deras hårda jobb och entreprenörskap och visar på att vi har ett mycket bra företagsklimat i kommunen. Vi märker att det händer mycket i näringslivet trots den pågående pandemin och också ett ökat intresse för kommunen utifrån.

-Det är oerhört glädjande att Alvesta kommun får ännu ett bevis på vårt fina företagsklimat! Att vi har en hög tillväxt och många framgångsrika företag är en förutsättning för att kommunen ska fortsätta att utvecklas och vara en attraktiv kommun att leva, bo och verka i.  Nu fortsätter vi vårt framgångsrika arbete med att skapa tillit genom dialog mellan kommun och företagen, säger Camilla Holmqvist kommunchef i Alvesta. Med dagens samhällsutmaningar är det viktigare än någonsin att arbeta tillsammans för att utveckla kommunens attraktivitet och skapa så god service som möjligt för våra invånare, besökare och företag.

Mer om priset

Kontakt:
Ola Agermark 0472-155 00
Per Ribacke 0472-15015
Thomas Haraldsson, 0472-150 70
Camilla Holmqvist 0472-150 09
Jonas Tenje, pressansvarig 0472-151 92