Alvesta kommun firar 50 år!

Alvesta kommun firar i år 50-år. Detta kommer att uppmärksammas under fullmäktige imorgon med några extra programpunkter och underhållning.

Här ser du programmmet för morgondagen.

Kommunfullmäktige är tisdag 28 september kl. 1400.

Programmet för firandet ingår i mötesprogrammet för fullmäktigesammanträdet och kan ses via Webb-Tv. Allmänheten har tillträde till lokalen. Ledamöterna följer, antingen på plats eller via digital mötesform

Programinslag är minnesberättelser/händelser i kommunen varvat med piano och solosång

Aktörer Sven Rydgård (piano) och Björns Swing (solist), Lars Olof Franzén, var med vid starten 1971, Karin Vernersson kommunalråd,

Mats Johnsson Kommunalråd, Hagart Valtersson Ordf. AllboHus, Per Ribacke kommunalråd.

Firandet pågår ungefär 20-30 minuter.
Programmet leds av Ordf. KF Hagart Valtersson

Sedan följer ordinarie Kommunfullmäktige.