Alvesta kommun beslutar om ytterligare stöd till föreningslivet på grund av covid-19

Covid-19 har drabbat många föreningar hårt och flera föreningar har haft ett tungt år bakom sig. Inställda arrangemang, träningar, matcher, tävlingar och minskad uthyrning av lokaler har inneburit stora utmaningar för föreningarna. Därför föreslås ett extra stöd från Kommunstyrelsen till föreningslivet för att stötta i kölvattnet av covid -19.

Föreningarna har drabbats hårt av covid -pandemin och de flesta har haft ett tungt år bakom sig och föreningarna ser ett fortsatt tufft läge, både på kort och lång sikt. Utöver inställda arrangemang, träningar och matcher har anpassning av verksamheterna, med ökade kostnader som följd, också inneburit utmaningar som drabbat föreningslivet. I det första skedet har inställda arrangemang och verksamhet inneburit minskade intäkter men har även inneburit att aktiva har valt att ta längre pauser från sina aktiviteter eller i vissa fall helt sluta. På både lång och kort sikt väntar stora utmaningar för föreningarna för att få tillbaka verksamheterna på tidigare nivåer.

Sedan tidigare har Alvesta kommuns kultur- och fritidsnämnd beslutat att frysa föreningarnas kommande aktivitetsstöd i nivå med 2019 års verksamhet för att kompensera för inställda barn- och ungdomsaktiviteter. Nu fattar kommunstyrelsen beslut om att ytterligare tillföra en halv miljon kronor till föreningslivet för att lindra konsekvenserna av coid-19.

En del av stödet kommer ges som ett generellt extra stöd på 10% kopplat till de av kultur- och fritidsnämnden beslutade föreningsbidragen för 2020. En pott kommer också att avsättas som sökbar för de föreningar som drabbats extra hårt av covid-19 och är i likviditetsbrist.

-          Jag är glad att vi har kunnat skjuta till extra medel till kultur och fritid för att stödja våra viktiga föreningar i en väldigt jobbig tid, säger kommunstyrelsens ordförande, Per Ribacke om beslutet.

 

-          Vi har så klart svårt att som kommun fullt kompensera för alla inställda arrangemang och utebliven verksamhet, men detta kan hjälpa en bit, tillsammans med andra stödinsatser som kultur- och fritid stöttar föreningarna med, säger Lavinia Strömberg, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.  

Det formella beslutet beräknas fattas av Kommunstyrelsen 7 juni.

Kontaktinformation
Per Ribacke, kommunstyrelsens ordförande Per Ribacke 0472-150 15, per.ribacke@alvesta.se.
Jonas Tenje, pressansvarig, 0472 151 92