Alvesta kommun behöver dig!

Alvesta kommun bjuder tillsammans med Civilförsvarsföreningen in till ett informationsmöte 27 augusti kl. 18:00 i Kommunhuset.

Syftet är att värva intresserade till FRG, Frivilliga Resursgruppen, vars
uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov.

Frivilliga Resursgruppen kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter.

Som frivillig i FRG får man gå utbildningar där det bland annat ingår krisberedskap, sjukvård, brandkunskap, kunskap om krisreaktioner, kroppens grundbehov och hur människor reagerar vid olika bristtillstånd.

Vill du veta mer? kontakta: Per Gustafson, beredskaps- och säkerhetsstrateg,

e-post: per.gustafson@alvesta.se alternativt telefon: 0472-155 66