Alvesta är en av Sveriges bästa friluftskommuner

Barn som metar vid strandkant

Alvesta är en av Sveriges bästa friluftskommuner

Alvesta hamnar femma på listan över årets bästa friluftskommuner. Sedan förra året har kommunen klättrat hela 69 placeringar på listan.

Det är jätteroligt att vi hamnar så högt på listan och det är ett resultat av ett långsiktigt arbete för att utveckla våra friluftsmiljöer i Alvesta. Att hamna på denna lista är ett fint erkännande, men extra roligt är det att våra invånare nu kan få glädjas av de satsningar som gjorts på friluftslivet, säger Lavinia Strömberg, ordförande i Kultur och fritidsnämnden.

Sveriges friluftskommun är ett pris som årligen delas ut av Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening. Syftet med priset är att stimulera och uppmuntra kommunernas arbete med friluftsliv.

För att bli utnämnd till Sveriges friluftskommun behöver en kommun arbeta långsiktigt med friluftslivsfrågorna. Och det är något som Alvesta kommun har gjort.

–Att utveckla friluftslivet är något vi i Alvesta kommun jobbat länge med och att det nu blir uppmärksammat är fantastiskt roligt, säger Martin Sallergård, avdelningschef på Kultur-och fritidsförvaltningen. 

Att Alvesta kommun har klättrat så snabbt på listan tror Martin Sallergård är en kombination av olika saker. 

–För det första har vi politiker, medarbetare och ett starkt föreningsliv som brinner för friluftsliv. Vi jobbar sedan förra året ännu mer strategiskt med förvaltningsövergripande samverkan kring friluftsliv. Byggnationen av naturnära boenden i Spåningslanda är en annan viktig bidragande faktor”  

Två populära områden som lockar både Alvestabor och turister är Hanaslöv och nationalparken Åsnen.

–Under 2020 har vi på allvar startat upp downhill-verksamheten i Hanaslöv. Intresset för cykling har varit stort och vi lockar både vuxna och barn till våra banor där. Givetvis är nationalparken Åsnen också ett välbesökt utflyktsmål där antalet besökare har varit stort under det gångna året, säger Martin Sallergård.

Mer information om utmärkelsen Sveriges bästa Friluftskommuner finns på Naturvårdsverkets webbsida

Kontakt

Martin Sallergård
E-post: martin.sallergard@alvesta.se
Telefon:  0472-150 21