Allbohus och Hyresgästföreningen överens om hyra

I ett pressmeddelande skriver Allbohus Fastighets AB, att de och Hyresgästföreningen är överens om Hyresnivåerna för 2020 2021

Förhandlingarna om hyrorna hos AllboHus är nu klara. Resultatet blev en överenskommelse över två år, där hyrorna höjs med 2,3 procent från den 1 januari 2020, och 1,9 procent från den 1 januari 2021.

Höjningen gäller för bostäder, ej indexreglerade lokaler, garage mm. För till exempel en tvårumslägenhet på 62 kvm med en hyra på 5 500 kronor i månaden, höjs hyran med 126 kronor per månad från januari 2020.

Anledningen till höjningen är, förutom sedvanliga kostnadsökningar p.g.a. inflation, löner mm, att vi har ett stort underhållsbehov i våra befintliga fastigheter. För att AllboHus skall kunna genomföra erforderliga renoveringar, krävs att hyrorna hamnar på en lite högre nivå i hela beståndet.

-Förhandlingarna med Hyresgästföreningen har varit positiva och konstruktiva. Vår relation med Hyresgästföreningen är mycket god och vi tror att den bästa lösningen är ett tvåårsavtal för såväl våra hyresgäster som för oss, säger Thomas Ottosson, VD

Utöver hyreshöjningen sker en ökning av taxan för el i hyran med 5 procent, för att kompensera för de ständigt ökade avgifterna för AllboHus elinköp.