AllboHus bygger trygghetsbostäder intill Högåsen

AllboHus har idag tecknat avtal för att påbörja byggnationen av 13 lägenheter med konceptet BasBo-Trygg. Det kommunala bostadsbolaget har nu lagt en preliminär tidplan för byggnationen för att på bästa sätt tillgodose kommunens framtida behov av Trygghetsbostäder.

 

- Vi tar vårt ansvar och fortsätter att jobba aktivt för att utveckla boendesituationen i Alvesta kommun på ett bra sätt. Det blir totalt 13 nya trygghetsbostäder, säger Thomas Ottosson, VD på AllboHus.

Alla lägenheter har hög tillgänglighet och anpassade så att den som bosätter sig här ska kunna bo kvar länge, även om livet förändras

Investeringen beräknas uppgå till ca 19miljoner kronor ink moms och efter investeringsbidrag. Det blir AllboHus andra trygghetsboende. Markarbeten påbörjas 1 november 2020 och boendet kommer att vara klart under 2021. Trygghetsboende är en boendekategori anpassat för den som har fyllt 70 år.

Kontakt: Thomas Ottosson, VD
thomas.ottosson@allbohus.se