Allbo lärcenters distansutbildning fortsätter under vecka 17

Samtliga verksamheter inom Allbo lärcenter övergår till distansundervisning från och med onsdagen den 18 mars utifrån regeringens rekommendation. Från och med 24 mars erbjuds Allbo lärcenters IM-elever lunch.

Information in Arabic, Chechen, Russian and Somali.

De studerande uppmanas att ta kontakt med sina undervisande lärare för hur detta rent praktiskt skall gå till.

Utbildningen fortsätter på distans v. 17 men att man i dialog med undervisande lärare kan erhålla dispens om behov finns.

Skollokalerna kommer att hållas stängda för elever tills vidare med vissa undantag (elever med dispens). Ett av undantagen är vår yrkesförarutbildning där man träffas tre personer åt gången. Och bedöms man som frisk innan körlektionerna är eleverna välkomna.

Information om eventuella förändringar kommer att publiceras på kommunens hemsida: Alvesta.se

Frågor hänvisas till Daniel Söderberg, avdelningschef för Allbo lärcenter. Tfn.
0472 -154 70.