Algblomning i Åsnen vid Hulevik

Länsstyrelsen har upptäckt algblomning i Åsnen vid Hulevik. Alvesta kommun vill därför informera om de hälsorisker som finns och de allmänna råd som gäller vid algblomning. Innan du tar ett bad ute i sommar är det bra att titta på hur vattnet ser ut, eftersom algblomning kan förekomma såväl i sjö som i hav.

Algblomning beror på massförökning av växtplankton och bidrar till att ytvattnet grumlas och ändrar färg till olika gröna och brunaktiga nyanser. Algblomningen kan bli mycket lokal och skifta från dag till dag med olika vind- och temperaturförhållanden. Vissa arter av växtplankton och cyanobakterier bildar gifter och kan utgöra en hälsofara om man badar i eller får i sig vattnet.

Var uppmärksam på vattnets kvalitet där du tänker bada. Undvik att bada eller att ha onödig kontakt med vatten om du misstänker algblomning. Låt inte barn eller djur vistas på stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Använd inte vatten med algblomning till matlagning eftersom kokning inte förstör gifterna.

Kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller husdjur visar tydliga sjukdomssymptom i samband med kontakt av algblommande vatten. Hudirritation och ögonbesvär är vanliga symptom men även illamående, kräkningar och diarré kan förekomma.

Om du upptäcker kraftiga algblomningar, meddela SBF Bygg & Miljö på telefon 0472-150 00 eller bygg.miljo@alvesta.se   

Mer information om algblomning finns bland annat på

Havs- och vattenmyndigheten www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/miljopaverkan/overgodning/algblomning.html

 

Giftinformationscentralen
Vid akuta fall dygnet runt ring 112. För mer allmän information dagtid ring 010-456 6700 eller läs på www.giftinformation.se.  

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
För sjuka djur ring 018-67 40 00, läs på www.sva.se eller ring närmaste veterinär

Lokal sjukvårdsrådgivning
Ring 1177 eller läs på www.1177.se