Aktiva vildsvin i östra Alvesta

Just nu härjar ett antal vildsvin i de östra delarna av Alvesta. I huvudsak bökar de upp trädgårdar men deras närvaro i stadsmiljöer ökar också risken för viltolyckor. Generellt sätt är vildsvin väldigt skygga och de är främst aktiva när vi sover.

Det Alvesta Kommun gör är att kommunens skyddsjägare i samarbete med omkringliggande jaktlag försöker hålla nere vildsvinsbeståndet och genomföra skyddsjakt på de vildsvin som befinner sig där de inte bör finnas. Syftet är att minimera risken att de orsakar problem. Våra skyddsjägare ansvarar bara för skyddsjakt på kommunens mark, men jakten sker ibland i samverkan med andra markägare. Att kommunen och skyddsjägarna arbetar på detta sätt i samarbete med andra är nödvändigt då det säkerhetsmässigt är väldigt svårt att få till en avskjutning inom detaljplanelagt område (inom tätorten).

För att kunna få till stånd en avskjutning av ett djur krävs ett stort säkerhetsmässigt kulfång. Rätt kulfång måste alltid finnas innan en jägare kan avlossa ett skott. Det ska vara ställt utom allt tvivel att ingen annan människa eller djur skadas innan skyddsjägaren kan avlossa skottet.

Vildsvinen kan gå in i trädgårdar och bökar upp. Det är ett stort problem men här är det du som fastighetsägare som måste skydda din egen fastighet. Ett sätt att skydda sin tomt är genom att sätta upp elstängsel, med elen på. Det kan vara klokt att samarbete med fler grannar för att kunna göra en så stor avskärmning som möjligt.

Fallfrukt och öppna komposter är också som ett öppet skafferi för vildsvinen, speciellt nu på hösten. Här måste vi alla ta ett gemensamt ansvar och städa upp efter oss. Alvesta Kommun vill inget hellre än att lyckas komma till rätta med problemet vildsvin, men det måste ske i samarbete med övriga jaktlag runtomkring och då menas inte bara i Alvesta utan i hela landet där vildsvinen härjar. Jakt regleras i jaktlag och dess förordningar.

Alvesta kommun tar tacksamt emot rapporter om var vildsvinen finns för tillfället, så fortsätt med det. Du kan gärna använda följande mailadress för att meddela oss, kommunen@alvesta.se eller genom vårt kontaktcenter telefon. 0472 150 00.